Reaaliaikainen raportointi

GEMS jakelee tuhannet raporttisi

Raportointi on tärkeä osa yrityksen arkea ja operatiivista toimintaa. Säännöllisellä raportoinnilla ja seurannalla pysytään ajan tasalla yrityksen toiminnasta, ja saatavan tiedon perusteella tehdään päätöksiä.

Yritysmaailmassa reaaliaikaisen tiedon merkitys on kasvanut merkittävästi, sillä se on edellytys nopealle päätöksenteolle. Liiketoiminnan prosesseista halutaan saada tietoa nopeasti, ja tiedon tulee olla reaaliaikaista.

Järjestelmä raporttien ajoon, jakeluun ja hallintaan

GEMS Reporting on SolaSys Oy:n kehittämä Crystal Reports -pohjaisten raporttien ajo-, jakelu- ja hallintajärjestelmä.

Raportointijärjestelmä kytkeytyy ERP-järjestelmään, ja sen avulla voidaan luoda graafisia raportteja. Raportit voidaan ajastaa automaattisesti niin, että haluttu vastaanottajaryhmä saa ne tiettynä ajankohtana joko sähköpostitse tai tallennettuna tiedostona.

GEMS Reporting

  • Helpottaa ja yksinkertaistaa eri tietojärjestelmistä ja lähteistä tapahtuvaa raportointia
  • Yhdessä raportissa voidaan käyttää useita erilaisia tietolähteitä
  • Mahdollistaa raporttien automaattisen ajon, jakelun ja arkistoinnin

SolaSys Oy:n kehittämä GEMS Reporting lähettää kuukausittain tuhansia automatisoituja raportteja.