Qlik Sense® datan visualisointiin

Helppokäyttöinen sovellus kaikille laitteille

Qlik Sense®-työkalun avulla käyttäjät voivat tehdä ainutlaatuisia löydöksiä datasta. Näkymiä on mahdollista muuttaa lennosta ja visualisoida kaiken käytössäsi olevan datan päätelaitteesta riippumatta. Uusien oivallusten syntyminen ei ole koskaan ollut näin helppoa!

Kysy lisää!

040 649 7000

myynti@solasys.fi

Visuaalista analytiikkaa itsepalveluna

Qlik Sense® vapauttaa aikaa perinteisten raporttien tulkintaan kuluvalta ajalta, ja sallii eri tietolähteistä tulevan tiedon analyyttisen tarkastelun lennosta. Perinteisten kyselyperusteisten analyysien asemesta Qlik kerää kaikki tiedot yhteen ja mahdollistaa tiedon tutkimisen rajattomasti. Käyttäjät voivat tarkastella ja vertailla eri aikajaksojen näkymiä, ja porautua samalla tapahtumien taustalla oleviin vaikuttimiin. Ratkaisun avulla yrityksenne palaverikäytännöt siirtyvät perinteisestä PowerPoint-sulkeisista täysin uudelle tasolle.

Miksi Qlik Sense?

 • Sensen responsiivinen käyttöliittymä taipuu jokaisen päätelaitteesi näytölle.
 • Ei enää erillisiä sovelluksia joka päätelaitteelle, sillä nyt saat kaiken yhdellä sovelluksella.
 • Muodosta ja muokkaa datasta itsenäisesti omia visualisointeja ilman, että joudut tukeutumaan IT-asiantuntijoihin.
 • Qlik Sense antaa rajattomat mahdollisuudet datan tutkimiseen, tietolähteiden lukumäärästä riippumatta.
 • Qlikin Sensen assosiatiivinen moottori laskee kaikki eri tietolähteistä tulevien tietojen keskinäiset yhteydet, jolloin kokonaisukuva rakentuu helposti.
 • Perinteisestä, ennalta määritellyistä kyselyistä poiketen Qlik sallii tiedon tarkastelun ja porautumisen mihin tahansa ulottuvuuteen.

Kysy lisää, me vastaamme!

040 649 7000

myynti@solasys.fi

Sopiiko Qlik-ratkaisu meidän yrityksellemme?

Qlik Sensessä on nykyaikaisin käyttöliittymä, jossa yhdistyvät intuitiivinen käyttö, tehokas assosiatiivinen datamalli sekä riippumattomuus päätelaitteesta.
Yrityksesi kaikki data voidaan tuoda analysoinnin piiriin, minkä ansiosta liiketoiminnassasi ei ole enää sokeita pisteitä.
Eri tietolähteistä saatavaa dataa voidaan tuoda rajattomasti samaan sovellukseen. Qlikin Connectorit tarjoavat datan hakuun
monipuolisia rajapintoja perinteisistä tietokannoista moderneihin pilvipalveluina tarjottaviin lähteisiin asti.
Voit yhdistää yrityksesi myynnin, asiakkuudenhallinnan ja sosiaalisen median tapahtumat yhdeksi selkeästi hahmotettavaksi kokonaisuudeksi.
Voit jalkauttaa analysoinnin koko yrityksesi henkilökunnan käyttöön.
Helppokäyttöisen käyttöliittymän ansiosta saat ilman vaativia koulutuksia henkilökuntasi käyttämään kaikkea tarjolla olevaa tietoa.
Käyttäjät voivat lennosta muokata näkymäänsä ja visualisoida uusia ulottuvuuksia Sensen avustavan muokkaustoiminnon avulla.
Tutustu koko tuotekuvaukseen Qlikin kotisivuilla.

Voit myös thelposti tutustua palveluun lyhyen demon tai puhelinneuvottelun aikana.
Kysy lisää!
040 649 7000
myynti@solasys.fi

Katso myös maksuttomat ladattavat oppaat Qlikin kotisivuilta

11 BI-Trendiä vuonna 2018

Useat menstyvät yritykset ovat löytäneet oman tapansa yhdistää tietoa, ihmisiä ja ideoita. Se mikä erottaa heidät muista,

on tapa jolla he käyttävät lisääntyviä tietomääriä ja analytiikkaa.  Tiedon hyödyntäminen osana päätösten tekemistä on suositumpaa kuin koskaan. Tästä syystä tärkeää on myös se, että koko organisaatiossa sitoudutaan yhteinäiseen tapaan käsitellä ja tallentaa tietoa. Lataa englanninkielinen opas 11 BI Trends for 2018 ja lue lisää.

Yli puolet yrityksistä hyödyntää tai suunnittelee investoivansa BI-ratkaisuihin tulevaisuudessa. Datamassojen arvo ei kuitenkaan piile itsessään tiedon keräämisessä. Kerätyt tiedot tulee pilkkoa siten, että oleellisimmat asiat kertovat missä kohtaa yrityksessä tai tiimissä mennään. Lataa englanninkielinen Big Data eBook ja lue kymmenen vinkkiä siitä, miten saatte parhaan mahdollisen hyödyn oman liiketoimintanne synnyttämästä tiedosta.

Haluatko kuulla lisää Qlik-ratkaisuista?

Varaa meiltä lyhyt puhelinneuvottelu, jossa voit kysyä ratkaisusta tai toteutuksesta lisää.

Lyhyen keskustelun jälkeen tiedät:

 • Mistä ratkaisussa on ylipäätään kyse.
 • Olemmeko toteuttaneet ratkaisua yrityksenne käyttämiin järjestelmiin.
 • Miten Qlik-perheen tuotteet eroavat tämänhetkisestä ratkaisustanne.
 • Minkälaisia tilanteita yritykset ovat ratkaisseet Qlikin avulla.

Voit myös varata asiantuntijamme esittämän demon, jossa käydään konkreettisin esimerkein läpi ratkaisun keskeisimmät toiminnot.

Demon jälkeen sinulla on muun muassa:

 • Näkemys siitä, minkälaisissa tilanteissa analytiikka voi tuoda näkyvyyttä "pimeään".
 • Ajatuksia siitä, miten tuotantoprosessista saatu tieto voidaan valjastaa täysin uudenlaiseksi resurssiksi.
 • Faktaa siitä, miten paljon aikaa raporttien analysoinnissa voidaan säästää.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

040 649 7000

myynti@solasys.fi