ANALYTIIKKA JA RAPORTOINTI

 

Kokenut kumppani analytiikan ratkaisuihin

Pysy ajantasalla yrityksesi toiminnasta

 

Nykyaikana raportoinnin pitää olla tehokasta, selkeää ja nopeaa sekä saavutettavissa kaikilla tasoilla.
Lisäksi jokaisella osastolla on omat vaatimukset mitä pitää raportoida tai seurata reaaliaikaisesti.

Meidän jokainen ratkaisumme on asiakaskohtainen, tarpeeseen sovitettu ja pohjautuu aina oikeaan tietoon. Mahdollistamme tiedolla johtamisen koko organisaation tasolla ja läpinäkyvyyden raportoinnissa kaikille henkilöille. Tilanteen vaatiessa ratkaisuja voidaan rajata myös seuranta- tai osa-alue kohtaisesti.

Ratkaisuistamme saat hyötyä moniin eri toimintoihin

Yritysjohdon suunnitelmat ja ennusteet

Näet kaikki yrityksen johtoon tarvittavat tiedot yhdestä paikasta. Voit mm . seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista reaaliaikaisesti, ja ennnustaa kysyntää ja optimoida ostoja.

Informaation jakaminen koko organisaation tasolla

Integraatioiden avulla voit jakaa automatisoidut raportit eri järjestelmiin, kuten info-tv:isiin ja asiakasportaaleihin automaattisesti ilman turhaa manuaalista työtä.

Talouden suunnittelu ja reaaliaikainen seuranta

Seuraa tunnuslukuja, kannattavuuslaskentoja sekä kassavirtaennusteita visuaalisista näkymistä. Näet myös kannattavuuslaskennat ja kustannusten jyvitykset.

Tehokkuutta datan visualisointiin Qlik-ratkaisuilla

Autamme yrityksiä hyödyntämään liiketoiminnasta kertyvää tietomäärää tehokkaasti, jolloin datamäärät muuttuvat yritystä palvelevaksi resurssiksi. Ratkaisuksi olemme valinneet tämän päivän markkinajohtaja QlikTechin tuotteet, joiden parissa olemme työskennelleet jo vuodesta 2006 lukien.

Asiakasyrityksenämme saatte Suomen pitkäaikaisinta Qlik-osaamista sekä parhaan näkemyksen eri toimialoille tyypillisten pulmien ratkaisusta.

Tutustu lisää Qlikiin ja sen hyötyihin 

K4 Analytics - Monipuolista ja nopeuta budjetointia / simulointia


K4 Analytics on budjetointiin, ennustamiseen, simuloimiseen ja tiedonsyöttöön tarkoitettu ohjelmisto.

Järjestelmä tukee monipuolisesti syöttöä, syötön apuna käytettäviä tietoja sekä prosessin eri vaiheiden seurantaa.

Ratkaisu integroituu saumattomasti Qlik Sensen sovelluksiin ja yksittäisten sovellusten alla voi olla useita erilaisia budjetointi/simulointi näkymiä.

Budjetointi

Ratkaisussa voi alustaa budjetin perustuen joko ennalta määriteltyihin alustussääntöihin (esim. viime vuoden toteuman perusteella tai edellisen budjettiversion jne) tai alustaminen voidaan automatisoida.

Budjetit voivat olla myös hierarkisia, jossa esimerkiksi tuotetason luvun kumuloituvat tuoteryhmälle tai päin vaston. Käyttäjä voi myös lukita kausia, joille ei halua allokoida annettuja syötteitä.

Simulaatiot

Käyttäjä pystyy hyödyntämään simuloinnissa Qlik Sense sovellukseen tuotuja tietoja että suoraan reaaliajassa tietokannoista haettavaa tietoa että syöttämään simuloinnissa tarvittavia ohjausarvoja. Kommentteja ja muistiinpanoja voidaan syöttää sekä annetuille parametriarvoille ja simuloinnin tulokselle.

Ratkaisussa K4 Analytics integroituu saumattomasti Qlik Sense ratkaisuun, jolloin ratkaisussa voidaan käyttää kaikkia datoja joita on Qlik Sense sovelluksen muistissa tai erillisessä/erillisissä tietokannoissa.

GEMS jakelee tuhannet raporttisi

GEMS Reporting on SolaSys Oy:n kehittämä Crystal Reports -pohjaisten raporttien ajo-, jakelu- ja hallintajärjestelmä.

Raportointijärjestelmä kytkeytyy ERP-järjestelmään, ja sen avulla voidaan luoda graafisia raportteja. Raportit voidaan ajastaa automaattisesti niin, että haluttu vastaanottajaryhmä saa ne tiettynä ajankohtana joko sähköpostitse tai tallennettuna tiedostona.

 

GEMS Reporting

- Helpottaa ja yksinkertaistaa eri tietojärjestelmistä ja lähteistä tapahtuvaa raportointia
- Yhdessä raportissa voidaan käyttää useita erilaisia tietolähteitä
- Mahdollistaa raporttien automaattisen ajon, jakelun ja arkistoinnin

 


Onko teillä kysymyksiä ratkaisuista tai haluatte tietää, miten ne sopisivat teidän yrityksenne tarpeisiin?
Olkaa meihin yhteydessä niin kerromme mielellämme lisää.