KONSULTOINTIPALVELUT

Asiantuntijasi operatiivisten ja liiketoimintaprosessien kehittämisessä ja konsultoinnissa

 

Meillä on vahva tuntemus eri toimialojen liiketoimintaprosessien kehittämisestä ja pystymme kartoittamaan tarpeenne sekä opastamaan yritystänne oikeaan suuntaan prosessien kehittämiseksi.

Mitä prosessikartoitus tarkoittaa?

Prosessikartoitus auttaa luomaan liiketoimintaprosesseista visuaalisen prosessikaavion, joka määrittää roolikohtaisesti nykyisen ja tulevan työnkulun tapahtumajärjestyksen.

Prosessikartat auttavat johtajia ja projektipäälliköitä hahmottamaan prosessien keskeytyspisteet, riippuvuuden ja automatisointikohteet.

Liiketoiminnan prosessikartoitus esittelee prosessit yksityiskohtaisesti. Siitä käy ilmi, mitä yksittäisessä prosessissa on tehtävä. Tämä pitää sisällään työntekijät, tarvittavat järjestelmät, prosessin syötteet ja tulokset.

Prosessikartoituksen hyödyt

 Kun prosessi voidaan hahmottaa ja ymmärtää visuaalisesti, parannusalueet on helppo havaita.
Lisäksi työnkulkukaavio auttaa seuraavissa toiminnoissa:

  • Prosessidokumentaation luominen
  • Yksityiskohtaisten tietojen jakaminen yhdellä kuvalla johtoportaan tueksi
  • Asioiden keskinäisten suhteiden esittäminen helpottaa vuorovaikutusta
  • Mahdollisten ongelmien korostaminen ja niihin ratkaisujen löytäminen