Dataa, analytiikkaa ja raportteja!

Näin loppuvuodesta on hyvä hetki miettiä ensi vuoden kuvioita, ja suunnata katse kohti digitaalisempaa yritysympäristöä. Yhä useampi yritys on alkanut hyödyntämään liiketoiminnasta syntyvän tietoon käytettäviä analytiikan ratkaisuja, joiden avulla on helppo katsoa niin menneitä tapahtumia, nykyhetkeä kuin tehdä tulevia päätöksiä.

Koska data ja analytiikka on yhä enemmän sekä kokeneiden että uusien yrityspäättäjien huulilla, päätimme kerätä muutaman yleisimmän kysymyksen koolle, koskien raportointia ja analytiikkaa.

Mitä ylipäätään tarkoitetaan datalla tai analytiikalla?

  • Data on digitaalista tietoa, jota saadaan liiketoiminnan prosessien tallennetuista aktiviteeteista. Tyypillisesti kerätystä tiedosta on mahdollista saada erilaisia raportteja, joiden avulla avulla tehdään päätelmiä, analyyseja siitä, mitä on tapahtunut. Lyhyesti kuvattuna analytiikka on siis päätelmien tekoa saaduista tiedoista.
  • Datasta saatu raportti voi olla kattava tai suppea, jolloin johtopäätöksiä voidaan tehdä pienellä tai suurella määrällä tietoa. Erilaiset analytiikkaratkaisut nousevat yleensä esille siinä vaiheessa, kun tietoa hautaan tutkia monipuolisemmin, ja tietää tarkkaan, mitkä asiat liiketoiminnassa vaikuttavat mihinkin.

Osallistu 13.12.2018 -järjestettävään Analytiikan ABC - tiedon parempi ymmärrys -webinaariin tästä.

Analytiikkaratkaisut ovat nousseet esille, mutta tulevaisuudessa siintää järjestelmämuutoksia.

  • Analytiikkaratkaisua pohtiessa on hyvä tietää ensin, mitä asioita halutaan seurata ja miten usein. Tietoloähteitä voi olla muutama tai useampia, joten tärkeintä on tietää mitä kaikkea analytiikkaan halutaan mukaan ja miksi. Erilaiset analytiikkaratkaisut ovat perusidealtaan melko samanlaisia; tuottaen visuaalisia raportteja annetuista tiedoista. Mitä sitten tulee suuriin datamääriin, erilaisiin tietolähteisiin, eri lähteistä saatavan tiedon yhdistelyn sekä nopeuteen, alkaa eroavaisuuksiakin löytyä. Analytiikkaratkaisua pohtiessa kannattaa siis pitää mielessä liiketoiminnan muutokset, kasvu henkilöstössä, lisääntyvät datamäärät, sekä käytettävyys usean järjestelmän taustalla. Ideaali tilanne on, että analytiikkaratkaisu on niin helppokäyttöinen, että taustalla tapahtuvat järjestelmämuutokset ei sillä näy.

Onko datamme riittävän eheää analysointia varten?

  • On tärkeää, että lähdemateriaali on kunnossa. Tämä on käytännössä edellytys sille, että liiketoiminnasta voidaan tehdä luotettavia analyyseja. Monen huolenaiheena onkin, että kannattaako BI-järjestelmää hankkia, jos tieto on repaleista. Usein asia kuitenkiin korjaantuu, kun analytiikan ratkaisu löytyy, ja toimintatapoja sekä seurattavia kohteita linjataan tarkemmin. Ja kyllä, niin paljon kuin rakastammekin myyntiä ja myyntitiimejä, myös heidän mahdollisesti repaleiset tietolähteensä tulevat yleensä kuntoon kuin itsestään, kun datasta tulee avoimempaa <3

Entä jos raporttimme tulee useasta eri järjestelmästä, eri muotoisena?

  • Raportteja tulee sieltä täältä, ja osa Exceleinä tytyäryhtiöistä eri puolilta Eurooppaa. Sitten alkaa taulukoiden tekeminen. Tuttua monessa organisaatiossa. Kuten aikaisemmassa kappaaleessa jo todettiinkin, analytiikkatyökalun valinta kannattaa tehdä huolella. Osa ratkaisuista sopii paremmin vähäiselle määrälle datalähteitä, ja monipuoliset ympäristöt osoittautuvat haasteellisiksi/mahdottomiksi toimittaa. Esimerkiksi QlikView ja Qlik Sense -ratkaisujen edut korostuvat suurissa datamäärissä ja monilähteisissä ympäristöissä.

Osallistu 13.12.2018 -järjestettävään Analytiikan ABC - tiedon parempi ymmärrys -webinaariin tästä.

Minkä kokoiselle yritykselle analytiikasta on hyötyä?

  • Analytiikkaratkaisuja voidaan käyttää yrityksen toimialasta tai koosta riippumatta, mikäli lähdejärjestelmiä on useita, tietoa tulee paljon tai sen analysoimiseen kuluu paljon aikaa. Ratkaisu on siis mahdollinen kaikille, joilla on tarvetta tutkia omaa liiketoimintaansa, ja joilla datalähteet sijaitsevat eri järjestelmissä. Analytiikkatyökalua valitessa onkin hyvä tutkia tarjontaa ja haastatella toimittajia tarkkaan, ja kertoa omasta ympäristöstään ja tarpeistaan avoimesti. Tällä varmistetaan, että oikeanlainen ratkaisu varmasti löytyy ja että sen toimivuus voidaan taata nyt ja jatkossa.

OMA KYSYMYKSESI TÄHÄN

Jäikö jokin vielä mietityttämään? Kysy rohkeasti asiantuntijoiltamme, mitä kaikkea analytiikka tarkoittaa ja missä sitä voidaan hyödyntää. Myynti@solasys.fi ja 0406497000

PS: Järjestämme 13.12.2018 klo 9 webinaarin aiheesta Analytiikan ABC - tiedon parempi ymmärrys. Webinaarissa kuullaan analytiikan perusasioita, mutta katsotaan myös raportteja uusimmalla Qlik Sense -ympäristöllä. Osallistu mukaan, paikkoja on rajatusti! Rekisteröitymislinkki tässä.